Počítadlo
Celkom
211168
Týždeň
211168
Dnes
61
Online
1

Obchodná verejná súťaž

Zobrazenie:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

28.03.2014

Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zákazky) Predmet zákazky: Nákup strojného vybavenia Druh zákazky:Tovar Dátum publikovania: 28.3.2014 Výzva na predkladanie ponúk v PDF....Viac

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

31.03.2014

Verejná súťaž - TOVARY Predmet zákazky:  Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MI PLASTIK PLUS a.s. prostredníctvom modernizácie technologických zariadení      Súťažné podklady...Viac

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI

30.04.2014

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní   PDF na stiahnutie...Viac

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI

10.09.2014

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ   PDF  na stiahnutie...Viac

INFORMÁCIE O VYHODNOTENÍ PONÚK

24.07.2014

Verejná súťaž: podlimitná, tovary Vyhlásená vo VVO: č. 62/2014, zo dňa 28/03/2014 pod značkou 4402 – WYT Názov: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MI PLASTIK PLUS a.s. prostredníctvom modernizácie technologických zariadení   Vyhodnotenie ponúk.doc...Viac