Počítadlo
Celkom
216786
Týždeň
216786
Dnes
3
Online
2

Obchodná verejná súťaž

Zobrazenie:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zákazky)

Predmet zákazky: Nákup strojného vybavenia

Druh zákazky:Tovar

Dátum publikovania: 28.3.2014

Výzva na predkladanie ponúk v PDF.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Verejná súťaž - TOVARY

Predmet zákazky:  Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MI PLASTIK PLUS a.s. prostredníctvom modernizácie technologických zariadení

 

 

Súťažné podklady

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní
 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

PDF  na stiahnutie

INFORMÁCIE O VYHODNOTENÍ PONÚK

Verejná súťaž: podlimitná, tovary
Vyhlásená vo VVO: č. 62/2014, zo dňa 28/03/2014 pod značkou 4402 – WYT
Názov: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MI PLASTIK PLUS a.s. prostredníctvom modernizácie technologických zariadení

 

Vyhodnotenie ponúk.doc